Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 644 716 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj.Fitnete Jenishehri, të ardhura në vlerën 190 400 Lekë si pension.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Depozitë bankare pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 470 020 Lekë.
2) Vajza, Znj, Manjola Jenishehri, pronare në masën 75% të një apartamenti në Lezhë me sipërfaqe 85 m2 dhe me vlerë 1 500 000 Lekë, të blerë me kredi nga Enti i Banesave Lezhë.
3) Vajza, Znj, Manjola Jenishehri, kredi bankare kundrejt Entit të Banesave Lezhë për të cilën është likuiduar detyrimi 150 000 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 990 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Vajza, Znj, Manjola Jenishehri, shpenzuar shumën 1 500 000 Lekë si shlyerje të detyrimit për blerjen e apartamentit me sipërfaqe 85 m2 në Lezhë, nga Enti i Banesave.
2) Vajza, Znj, Manjola Jenishehri, shpenzuar shumën 150 000 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë nga Enti i Banesave Lezhë.