Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 644 716 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj.Fitnete Jenishehri, të ardhura në vlerën 190 400 Lekë si pension.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Depozitë bankare pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 470 020 Lekë.
2) Vajza, Znj, Manjola Jenishehri, pronare në masën 75% të një apartamenti në Lezhë me sipërfaqe 85 m2 dhe me vlerë 1 500 000 Lekë, të blerë me kredi nga Enti i Banesave Lezhë.
3) Vajza, Znj, Manjola Jenishehri, kredi bankare kundrejt Entit të Banesave Lezhë për të cilën është likuiduar detyrimi 150 000 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 990 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Vajza, Znj, Manjola Jenishehri, shpenzuar shumën 1 500 000 Lekë si shlyerje të detyrimit për blerjen e apartamentit me sipërfaqe 85 m2 në Lezhë, nga Enti i Banesave.
2) Vajza, Znj, Manjola Jenishehri, shpenzuar shumën 150 000 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë nga Enti i Banesave Lezhë.