Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 092 402 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Nefaret Gjuzi, të ardhura në vlerën 144 000 Lekë nga pensioni për periudhën 14.06.2019-31.12.2019.
2) Vajza, Znj. Jonida Bushi, të ardhura në vlerën 499 180 Lekë nga paga si pedagoge në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja pranë Universitetit të Tiranës, periudha 14.06.2019- 31.12.2019.
3) Vajza, Znj. Jonida Bushi, të ardhura në vlerën 2 851 790 Lekë nga paga si drejtore ekzekutive në shoqërinë Dekra Akademie Sh.p.k, periudha 14.06.2019-31.12.2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kredi bankare të marrë nga shoqëria Kursim Kredi në Petrelë, me vlerë 1 500 000 Lekë, me afat shlyerje 06.12.2018-06.12.2021, për të cilën gjatë 2019 është likuiduar detyrimi në shumën 311 988 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer, 1 072 362 Lekë (principal dhe interesa).
2) Vajza, Znj. Jonida Bushi, kredi bankare të marrë në shumën 65 000 Euro për blerje apartamenti, me këst mujor 960 Euro dhe me afat shlyerje Prill 2019- Prill 2025. Gjatë 2019 është likuiduar detyrimi në shumën 6 720 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer, 57 495 Euro.