Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 092 402 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Nefaret Gjuzi, të ardhura në vlerën 144 000 Lekë nga pensioni për periudhën 14.06.2019-31.12.2019.
2) Vajza, Znj. Jonida Bushi, të ardhura në vlerën 499 180 Lekë nga paga si pedagoge në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja pranë Universitetit të Tiranës, periudha 14.06.2019- 31.12.2019.
3) Vajza, Znj. Jonida Bushi, të ardhura në vlerën 2 851 790 Lekë nga paga si drejtore ekzekutive në shoqërinë Dekra Akademie Sh.p.k, periudha 14.06.2019-31.12.2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kredi bankare të marrë nga shoqëria Kursim Kredi në Petrelë, me vlerë 1 500 000 Lekë, me afat shlyerje 06.12.2018-06.12.2021, për të cilën gjatë 2019 është likuiduar detyrimi në shumën 311 988 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer, 1 072 362 Lekë (principal dhe interesa).
2) Vajza, Znj. Jonida Bushi, kredi bankare të marrë në shumën 65 000 Euro për blerje apartamenti, me këst mujor 960 Euro dhe me afat shlyerje Prill 2019- Prill 2025. Gjatë 2019 është likuiduar detyrimi në shumën 6 720 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer, 57 495 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 311 988 Lekë për shlyerjen e kësteve të kredisë së marrë në shoqërinë “Kursim Kredi” në vlerën 1 500 000 Lekë.
2) Vajza, Znj. Jonida Bushi, shpenzuar shumën 6 720 Euro si shlyerje të këste të kredisë bankare të marrë në shumën 65 000 Euro për blerje apartamenti.