Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga, përfitimet e tjera financiare dhe bonuset si deputet, 2 514 709 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura nga qiradhënia e ambienti tek një bankë e nivelit të dytë 27 000 euro.
2) Të ardhura nga qiradhënia e ambientit magazinë 3 840 euro.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareTë ardhura të bashkëshortit nga honorare, dieta , shpërblime nga Mediavizion, 18 000 euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion270%
Të tjera
1) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 3 142 euro.
2) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 68 712 lekë.
3) Bashkëshorti, gjendje llogari bankare, pakësuar me 5 732 euro.
4) Bashkëshorti, gjendje depozitë bankare, shtuar me 521 dollar.
5) Bashkëshorti, gjendje llogari bankare, pakësuar me 58 134 lekë.
6) Vajza, Kejda Ajazi gjendje llogari bankare, 1 141 euro, kaluar në status aktiv pasi vajza nuk është më e mitur më 21.10.2016. zvogeluar llogaria me 459 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 vlera -2 187 817 lekë për kredi për shtëpi. Paguar nga një person i familjes me mbiemër Ajazi shuma 1 769 152 Lekë si kontribut për shtëpinë në Prezë. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 7 502 581 lekë.
2) Shlyer në vitin 2016 vlera -10 336 euro për kredi për blerje makine. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 21 168 euro.