Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga, përfitimet e tjera financiare dhe bonuset si deputet, 2 514 709 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga qiradhënia e ambienti tek një bankë e nivelit të dytë 27 000 euro.
2) Të ardhura nga qiradhënia e ambientit magazinë 3 840 euro.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateTë ardhura të bashkëshortit nga honorare, dieta , shpërblime nga Mediavizion, 18 000 euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function270%
Others
1) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 3 142 euro.
2) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 68 712 lekë.
3) Bashkëshorti, gjendje llogari bankare, pakësuar me 5 732 euro.
4) Bashkëshorti, gjendje depozitë bankare, shtuar me 521 dollar.
5) Bashkëshorti, gjendje llogari bankare, pakësuar me 58 134 lekë.
6) Vajza, Kejda Ajazi gjendje llogari bankare, 1 141 euro, kaluar në status aktiv pasi vajza nuk është më e mitur më 21.10.2016. zvogeluar llogaria me 459 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 vlera -2 187 817 lekë për kredi për shtëpi. Paguar nga një person i familjes me mbiemër Ajazi shuma 1 769 152 Lekë si kontribut për shtëpinë në Prezë. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 7 502 581 lekë.
2) Shlyer në vitin 2016 vlera -10 336 euro për kredi për blerje makine. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 21 168 euro.