Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 476 332 Lekë nga paga periudhën 01.01.2019-31.12.2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Rudina Byberi, të ardhura në vlerën 578 584 Lekë nga paga pranë spitalit në Bajram Curri.
2) Të ardhura familjare, në vlerën 340 Euro ( 41 820 Lekë) nga pensioni si veteran luftëtar të Ushtrisë Çlimitrare të Kosovës.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kredi bankare të marrë në Maj 2018 për nevoja personale në shumën 1 500 000 Lekë, me gjendje detyrimi të palikuiduara 1 122 762 Lekë në datë 31.12.2019.
2) Bashkëshortët, pronar me pjesë takuese 50% secili, të pasurisë së paluajtshme, ndërtese me sipërfaqe 135 m2, të përfitur me të ardhurat familjare.
3) Bashkëshortja, Znj. Rudina Byberi, pronar të një apartamenti 2+1 me sipërfaqe 71 m2 të përfituar si trashëgimi.
4) Subjekti është pronar i një autoveture të tipit, Missan Terrano.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Nuk ka