Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 476 332 Lekë nga paga periudhën 01.01.2019-31.12.2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Rudina Byberi, të ardhura në vlerën 578 584 Lekë nga paga pranë spitalit në Bajram Curri.
2) Të ardhura familjare, në vlerën 340 Euro ( 41 820 Lekë) nga pensioni si veteran luftëtar të Ushtrisë Çlimitrare të Kosovës.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kredi bankare të marrë në Maj 2018 për nevoja personale në shumën 1 500 000 Lekë, me gjendje detyrimi të palikuiduara 1 122 762 Lekë në datë 31.12.2019.
2) Bashkëshortët, pronar me pjesë takuese 50% secili, të pasurisë së paluajtshme, ndërtese me sipërfaqe 135 m2, të përfitur me të ardhurat familjare.
3) Bashkëshortja, Znj. Rudina Byberi, pronar të një apartamenti 2+1 me sipërfaqe 71 m2 të përfituar si trashëgimi.
4) Subjekti është pronar i një autoveture të tipit, Missan Terrano.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Nuk ka