Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 390 301 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Bulqizë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Etleva Alla, të ardhura neto në vlerën 504 804 Lekë nga paga pranë shoqërisë “Alb Leaa International” Sh.p.k me Nipt J86906408N.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtuar me 16 919 039 Lekë llogaria bankare me burim të ardhura nga shpërndarja e dividentit të shoqërisë “Alb Leaa Interantional “ Sh.p.k me Nipt J86906408N.
2) Shtuar me 90 560 Dollarë llogaria bankare pranë një banke të nivelit të dytë nga arkëtimi i huave të dhëna.
3) Pakësuar me 600 000 Lekë gjendja e mjeteve monetare cash.
4) Bashkëshortja, Znj. Etleva Alla, shtuar me 26 670 Dollarë llogarinë bankare pranë një banke të nivelit të dytë si arkëtim të një huadhënie.
5) Bashkëshortja, Znj. Etleva Alla, hua të marrë në shumën 100 000 Lekë kundejt shoqërisë “Alb Leaa International” Sh.p.k për të cilën nuk është bërë asnjë likuidim gjatë 2019.
6) Bashkëshortja, Znj. Etleva Alla, hua të marrë te Z.Alla në shumën 50 000 Dollarë për të cilën gjatë 2019, nuk është bërë asnjë shlyerje.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka