Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 390 301 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Bulqizë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Etleva Alla, të ardhura neto në vlerën 504 804 Lekë nga paga pranë shoqërisë “Alb Leaa International” Sh.p.k me Nipt J86906408N.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtuar me 16 919 039 Lekë llogaria bankare me burim të ardhura nga shpërndarja e dividentit të shoqërisë “Alb Leaa Interantional “ Sh.p.k me Nipt J86906408N.
2) Shtuar me 90 560 Dollarë llogaria bankare pranë një banke të nivelit të dytë nga arkëtimi i huave të dhëna.
3) Pakësuar me 600 000 Lekë gjendja e mjeteve monetare cash.
4) Bashkëshortja, Znj. Etleva Alla, shtuar me 26 670 Dollarë llogarinë bankare pranë një banke të nivelit të dytë si arkëtim të një huadhënie.
5) Bashkëshortja, Znj. Etleva Alla, hua të marrë në shumën 100 000 Lekë kundejt shoqërisë “Alb Leaa International” Sh.p.k për të cilën nuk është bërë asnjë likuidim gjatë 2019.
6) Bashkëshortja, Znj. Etleva Alla, hua të marrë te Z.Alla në shumën 50 000 Dollarë për të cilën gjatë 2019, nuk është bërë asnjë shlyerje.