Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, periudha Dhjetor 2017-Nëntor 2018, shuma 2 482 780 Lekë.
2) Të ardhura nga dietat, Parlamenti Europian, 997 Euro.
3) Të ardhura nga honoraret nga pjesmarrja e kumtesa e paraqitur në Gorizia në aktivitetin e Associazione Culturale eStoria në Itali, 300 Euro.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhurat në vlerën 3 304 Euro, nga shitja e pjesës takuese 1/16 të pasurisë së paluajtshme apartament e fituar me trashëgimi, vërtetuar shitja dhe pakësimi I pasurisë sipas Kontratës së Shit-Blerjes.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë dhe gjendja e depozitës kartë Visa, mbeten të pandryshuara në 2018.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në monedhën Lekë është shtuar me 159 389 Lekë, në monedhën Euro është shtuar me 6 569 Euro dhe në monedhën Dollarë nuk ka ndryshuar për vitin 2018. Gjendja e depozitës 500 000 Lekë, është transferuar në llogaritë rrjedhëse në monedhën Lekë dhe Euro.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 8 826 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Për vitin 2018, është shpenzuar shuma 1 500 Euro si principal dhe interesa të një huaje. Gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer në 31 Dhjetor është 6 500 Euro.
2) Shpenzuar 1 000 Euro si shlyerje të principalit dhe interesave të huasë, e cila në 31 Dhjetor 2018 ka gjendja të detyrimit të mbetur shumën 3 000 Euro.