Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, periudha Dhjetor 2017-Nëntor 2018, shuma 2 482 780 Lekë.
2) Të ardhura nga dietat, Parlamenti Europian, 997 Euro.
3) Të ardhura nga honoraret nga pjesmarrja e kumtesa e paraqitur në Gorizia në aktivitetin e Associazione Culturale eStoria në Itali, 300 Euro.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesTë ardhurat në vlerën 3 304 Euro, nga shitja e pjesës takuese 1/16 të pasurisë së paluajtshme apartament e fituar me trashëgimi, vërtetuar shitja dhe pakësimi I pasurisë sipas Kontratës së Shit-Blerjes.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë dhe gjendja e depozitës kartë Visa, mbeten të pandryshuara në 2018.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në monedhën Lekë është shtuar me 159 389 Lekë, në monedhën Euro është shtuar me 6 569 Euro dhe në monedhën Dollarë nuk ka ndryshuar për vitin 2018. Gjendja e depozitës 500 000 Lekë, është transferuar në llogaritë rrjedhëse në monedhën Lekë dhe Euro.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 8 826 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Për vitin 2018, është shpenzuar shuma 1 500 Euro si principal dhe interesa të një huaje. Gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer në 31 Dhjetor është 6 500 Euro.
2) Shpenzuar 1 000 Euro si shlyerje të principalit dhe interesave të huasë, e cila në 31 Dhjetor 2018 ka gjendja të detyrimit të mbetur shumën 3 000 Euro.