Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 227 430 Lekë nga puna si punonjës i Policisë së Shtetit për periudhën 07.08.2019-31.12.2019.
2) Të ardhura në vlerën 338 497 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Klos për periudhën 07.08.2019-31.12.2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Fatbardha Hoxha, të ardhura neto në vlerën 258 145 Lekë nga paga për periudhën 07.08.2019-31.12.2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraBashkëshortja, Znj. Fatbardha Hoxha, shtesë 100 000 Lekë në gjendjen e mjeteve monetare cash. Gjendja në 31.12.2019 është 300 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka