Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 227 430 Lekë nga puna si punonjës i Policisë së Shtetit për periudhën 07.08.2019-31.12.2019.
2) Të ardhura në vlerën 338 497 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Klos për periudhën 07.08.2019-31.12.2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Fatbardha Hoxha, të ardhura neto në vlerën 258 145 Lekë nga paga për periudhën 07.08.2019-31.12.2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersBashkëshortja, Znj. Fatbardha Hoxha, shtesë 100 000 Lekë në gjendjen e mjeteve monetare cash. Gjendja në 31.12.2019 është 300 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka