Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 384 691 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Mat, për periudhën Gusht – Dhjetor 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneTë ardhura nga shitja e kuotës me vlerë 25 000 Euro të shoqërisë Global Security Sh.p.k me Nipt K72217015V në datë 15.11.2019, në bazë të Kontratës së Shitjes. Subjekti nga vlera totale ka arkëtuar vetëm 2 500 Euro dhe ka mbetur e drejta në shumën 22 500 Euro.
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Esmeralda Malaj (Gjoka), të ardhura në vlerën 440 000 Lekë nga paga si menaxhere në shoqërinë Global Security Sh.p.k për periudhën Gusht – Dhjetor 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 172 598 Lekë gjendja e llogarisë pranë një banke të nivelit të dytë.
2) Pakësuar me 90.86 Euro gjendja e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
3) Bashkëshortja, Znj. Esmeralda Gjoka, pakësuar me 62 707 Lekë gjendjen e llogarisë bankare.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka