Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 384 691 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Mat, për periudhën Gusht – Dhjetor 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesTë ardhura nga shitja e kuotës me vlerë 25 000 Euro të shoqërisë Global Security Sh.p.k me Nipt K72217015V në datë 15.11.2019, në bazë të Kontratës së Shitjes. Subjekti nga vlera totale ka arkëtuar vetëm 2 500 Euro dhe ka mbetur e drejta në shumën 22 500 Euro.
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Esmeralda Malaj (Gjoka), të ardhura në vlerën 440 000 Lekë nga paga si menaxhere në shoqërinë Global Security Sh.p.k për periudhën Gusht – Dhjetor 2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësuar me 172 598 Lekë gjendja e llogarisë pranë një banke të nivelit të dytë.
2) Pakësuar me 90.86 Euro gjendja e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
3) Bashkëshortja, Znj. Esmeralda Gjoka, pakësuar me 62 707 Lekë gjendjen e llogarisë bankare.