Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetNuk ka
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pasuria e luajtshme dhe e paluajtshme për periudhën 19.12.2018-31.12.2019, ka mbetur e pandryshuar që nga deklarimi fillestar 2018.
2) Kredi për blerje apartamenti në Tiranë të marrë në shumën 8 000 000 Lekë, në vitin 2014 me afat shlyerje 20 vite (2014-
2035) dhe me këst mujor afërsisht 52 800 Lekë. Gjendja e pashlyer e detyrimit në 19.12.2018 është 7 051 147 Lekë.
3) Kredi për mobilim hoteli në Sarandë të marrë në shumën 1 500 000 Lekë, në vitin 2015 me afat shlyerje 10 vite (2015-
2025) dhe me këst mujor afërsisht 16 750 Lekë. Gjendja e pashlyer e detyrimit në 19.12.2018 është 1 148 382 Lekë.
4) Kredi për mobilim hoteli në Sarandë të marrë në shumën 1 500 000 Lekë, në vitin 2015 me afat shlyerje 10 vite (2015-
2025) dhe me këst mujor afërsisht 16 750 Lekë. Gjendja e pashlyer e detyrimit në 19.12.2018 është 1 146 733 Lekë."
5) Detyrim i mbetur kundrejt të porositurit për porositjen e një apartamenti me funksion studio ligjore në Sarandë, 3 399 Euro, i pandryshuar nga deklarata fillestare 2018.
6) Detyrim i mbetur kundrejt të porositurit për porositjen e një apartamenti me sipërfaqe 100 m2 Sarandë, 20 000 Euro, i pandryshuar nga deklarata fillestare 2018.
7) Detyrim i mbetur kundrejt të porositurit për porositjen e një apartamenti me sipërfaqe 80 m2 Sarandë, 5 000 Euro, i pandryshuar nga deklarata fillestare 2018.