Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsNuk ka
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pasuria e luajtshme dhe e paluajtshme për periudhën 19.12.2018-31.12.2019, ka mbetur e pandryshuar që nga deklarimi fillestar 2018.
2) Kredi për blerje apartamenti në Tiranë të marrë në shumën 8 000 000 Lekë, në vitin 2014 me afat shlyerje 20 vite (2014-
2035) dhe me këst mujor afërsisht 52 800 Lekë. Gjendja e pashlyer e detyrimit në 19.12.2018 është 7 051 147 Lekë.
3) Kredi për mobilim hoteli në Sarandë të marrë në shumën 1 500 000 Lekë, në vitin 2015 me afat shlyerje 10 vite (2015-
2025) dhe me këst mujor afërsisht 16 750 Lekë. Gjendja e pashlyer e detyrimit në 19.12.2018 është 1 148 382 Lekë.
4) Kredi për mobilim hoteli në Sarandë të marrë në shumën 1 500 000 Lekë, në vitin 2015 me afat shlyerje 10 vite (2015-
2025) dhe me këst mujor afërsisht 16 750 Lekë. Gjendja e pashlyer e detyrimit në 19.12.2018 është 1 146 733 Lekë."
5) Detyrim i mbetur kundrejt të porositurit për porositjen e një apartamenti me funksion studio ligjore në Sarandë, 3 399 Euro, i pandryshuar nga deklarata fillestare 2018.
6) Detyrim i mbetur kundrejt të porositurit për porositjen e një apartamenti me sipërfaqe 100 m2 Sarandë, 20 000 Euro, i pandryshuar nga deklarata fillestare 2018.
7) Detyrim i mbetur kundrejt të porositurit për porositjen e një apartamenti me sipërfaqe 80 m2 Sarandë, 5 000 Euro, i pandryshuar nga deklarata fillestare 2018.