Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Arkëtuar në 31.12.2018 kontrata e shërbimit në vlerën 5 806 Euro të lidhur në datë 31.08.2018 me Ambasadën Britanike (deklaruar në deklaratën fillestare
2018).
2) Në pritje të të ardhurave në vlerën 7 952 Euro nga shpërblimet sipas kontratës së shërbimit datë 21.11.2018 të lidhur me Këshillin e Europës (deklaruar në deklaratën fillestar
2018).
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtuar me 5 770 Euro llogaria rrjedhëse me burim të ardhura të krijuara ndër vite si konsulente ligjore dhe të ardhura nga kontratat e konsulencës. Gjendja e llogarisë në 31.12.2018 është 8 225 Euro.
2) Llogari rrjedhëse të Personit Fizik me burim të ardhura nga aktiviteti tregtar (aktualisht i çregjistruar), me gjendje 6 996 Euro, e pandryshuar.
3) Llogari rrjedhëse të Personit Fizik me burim të ardhura nga aktiviteti tregtar (aktualisht i çregjistruar), me gjendje 506 843 Lekë, e pandryshuar.
4) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, me gjendje 10 Dollarë, e pandryshuar.
5) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga konsulenca ligjore pranë organizatave ndërkombëtare ndër vite dhe fonde të babait (për ruajtje), me gjendje 38 066 Euro, e pandryshuar.
6) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga shitja e automjetit Ford Fiesta , nga konsulencat ligjore për organizata ndërkombëtare, nga paga si këshilltare pranë UKT si dhe nga mësimdhënia. Gjendja e llogarisë është 1 429 130 Lekë, e pandryshuar.
7) Depozitë ruajtje me burim kursime të krijuara ndër vite, me gjendje 30 000 Euro, e pandryshuar.
8) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura si kursime ndër vite, me gjendje 10 Euro, e pandryshuar.
9) Bashkëshorti, Z.Gerand Ylli, depozitë “Futura” në emër të fëmijës së mitur, me burim të ardhura si dhuratë nga nëna e bashkëshortit, me gjendje 600 000 Lekë, e pandryshuar.
10) Bashkëshorti, Z.Gerand Ylli, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga dhe shpërblime, me gjendje 59 938.94 Lekë, e pandryshuar.
11) Bashkëshorti, Z.Gerand Ylli, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga dhe shpërblime, me gjendje 379.12 Lekë, e pandryshuar.
12) Bashkëshorti, Z.Gerand Ylli, kartë Master Card me gjendje detyrimi 4 311.12 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka