Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Arkëtuar në 31.12.2018 kontrata e shërbimit në vlerën 5 806 Euro të lidhur në datë 31.08.2018 me Ambasadën Britanike (deklaruar në deklaratën fillestare
2018).
2) Në pritje të të ardhurave në vlerën 7 952 Euro nga shpërblimet sipas kontratës së shërbimit datë 21.11.2018 të lidhur me Këshillin e Europës (deklaruar në deklaratën fillestar
2018).
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtuar me 5 770 Euro llogaria rrjedhëse me burim të ardhura të krijuara ndër vite si konsulente ligjore dhe të ardhura nga kontratat e konsulencës. Gjendja e llogarisë në 31.12.2018 është 8 225 Euro.
2) Llogari rrjedhëse të Personit Fizik me burim të ardhura nga aktiviteti tregtar (aktualisht i çregjistruar), me gjendje 6 996 Euro, e pandryshuar.
3) Llogari rrjedhëse të Personit Fizik me burim të ardhura nga aktiviteti tregtar (aktualisht i çregjistruar), me gjendje 506 843 Lekë, e pandryshuar.
4) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, me gjendje 10 Dollarë, e pandryshuar.
5) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga konsulenca ligjore pranë organizatave ndërkombëtare ndër vite dhe fonde të babait (për ruajtje), me gjendje 38 066 Euro, e pandryshuar.
6) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga shitja e automjetit Ford Fiesta , nga konsulencat ligjore për organizata ndërkombëtare, nga paga si këshilltare pranë UKT si dhe nga mësimdhënia. Gjendja e llogarisë është 1 429 130 Lekë, e pandryshuar.
7) Depozitë ruajtje me burim kursime të krijuara ndër vite, me gjendje 30 000 Euro, e pandryshuar.
8) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura si kursime ndër vite, me gjendje 10 Euro, e pandryshuar.
9) Bashkëshorti, Z.Gerand Ylli, depozitë “Futura” në emër të fëmijës së mitur, me burim të ardhura si dhuratë nga nëna e bashkëshortit, me gjendje 600 000 Lekë, e pandryshuar.
10) Bashkëshorti, Z.Gerand Ylli, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga dhe shpërblime, me gjendje 59 938.94 Lekë, e pandryshuar.
11) Bashkëshorti, Z.Gerand Ylli, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga dhe shpërblime, me gjendje 379.12 Lekë, e pandryshuar.
12) Bashkëshorti, Z.Gerand Ylli, kartë Master Card me gjendje detyrimi 4 311.12 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka