Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetNuk ka
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Elona Qoku, të ardhura në vlerën 16 300 Lekë nga aktiviteti privat si person fizik për periudhën 12.12.2018-31.12.2018.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 51 272 Lekë llogaria rrjedhëse e pagës (overdraft), gjendja e të cilës në 31.12.2018 është minus 110 286 Lekë.
2) Bashkëshortët kanë marrë kredi bankare për blerje apartamenti sipas kontratës të vitit 2006, në shumën 50 000 Euro, me kohëzgjatje 20 vjet (30.11.2006-30.11.
2026) dhe me këst mujor 282.41 Euro. Detyrimi i likuiduar është 300 Euro ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer në 31.12.2018 është 23 684.14 Euro.
3) Overdraft (llogaria e pagës) me gjendje detyrimi 110 286 Lekë në 31.12.2018.