Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsNuk ka
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Elona Qoku, të ardhura në vlerën 16 300 Lekë nga aktiviteti privat si person fizik për periudhën 12.12.2018-31.12.2018.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësuar me 51 272 Lekë llogaria rrjedhëse e pagës (overdraft), gjendja e të cilës në 31.12.2018 është minus 110 286 Lekë.
2) Bashkëshortët kanë marrë kredi bankare për blerje apartamenti sipas kontratës të vitit 2006, në shumën 50 000 Euro, me kohëzgjatje 20 vjet (30.11.2006-30.11.
2026) dhe me këst mujor 282.41 Euro. Detyrimi i likuiduar është 300 Euro ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer në 31.12.2018 është 23 684.14 Euro.
3) Overdraft (llogaria e pagës) me gjendje detyrimi 110 286 Lekë në 31.12.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 300 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë së marrë në vitin 2006 në shumën 50 000 Euro për blerje apartamenti.