Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhurat e pagës së Z. Toro për periudhën 20.12.2018-31.12.2018 (pas datës së deklarimit fillestare) janë derdhur në llogaritë bankare pas datës 31.12.2018.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Elona Toro, të ardhurat e pagës për periudhën 20.12.2018-31.12.2018 (pas datës së deklarimit fillestare) i janë derdhur në llogaritë bankare pas datës 31.12.2018.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kredituar llogaria bankare në emër të fëmijës për dhënie stumuli si nxënës me rezultate ekselente, me vlerë 45 000 Lekë në 28.12.2018.
2) Kredituar llogaria bankare në emër të fëmijës për dhënie stumuli si nxënës me rezultate ekselente, me vlerë 21 000 Lekë në 28.12.2018.
3) Bashkëshortja, Znj. Elona Toro, gjendje të depozitës me afat 1 vjeçar, 606.54 Euro.
4) Bashkëshortja, Znj. Elona Toro, gjendje të depozitës me afat 1 mujor, 500.64 Euro.
5) Bashkëshortja, Znj. Elona Toro, gjendje të depozitës në emër të saj dhe të një subjekti tjetër, shuma 2 569 665.2 Lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Elona Toro, gjendje të depozitës në emër të saj dhe të një subjekti tjetër, shuma 1 370 888.57 Lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Elona Toro, gjendje të llogarisë bankare (ish llogaria e pagës), 239.63 Lekë, aktualisht e mbyllur.
8) Bashkëshortët, gjendje të llogarisë bankare, 3 402.82 Euro.
9) Gjendje të llogarive në monedhën Euro dhe Lekë, respektivisht 14.81 Euro dhe 60 866.99 Lekë.
10) Gjendje të llogarisë në monedhën Euro dhe Lekë, 2 127.38 Euro dhe 31 382.2 Lekë.
11) Gjendje të llogarisë bankare, 331.535.72 Lekë.
12) Bashkëshortja, Znj. Elona Toro, gjendje të llogarisë bankare me burim të ardhura nga paga, 160 723.03 Lekë.
13) Bashkëshortja, Znj. Elona Toro, gjendje të llogarisë së kredisë bankare, 407.49 Lekë.