Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhurat e pagës së Z. Toro për periudhën 20.12.2018-31.12.2018 (pas datës së deklarimit fillestare) janë derdhur në llogaritë bankare pas datës 31.12.2018.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Elona Toro, të ardhurat e pagës për periudhën 20.12.2018-31.12.2018 (pas datës së deklarimit fillestare) i janë derdhur në llogaritë bankare pas datës 31.12.2018.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kredituar llogaria bankare në emër të fëmijës për dhënie stumuli si nxënës me rezultate ekselente, me vlerë 45 000 Lekë në 28.12.2018.
2) Kredituar llogaria bankare në emër të fëmijës për dhënie stumuli si nxënës me rezultate ekselente, me vlerë 21 000 Lekë në 28.12.2018.
3) Bashkëshortja, Znj. Elona Toro, gjendje të depozitës me afat 1 vjeçar, 606.54 Euro.
4) Bashkëshortja, Znj. Elona Toro, gjendje të depozitës me afat 1 mujor, 500.64 Euro.
5) Bashkëshortja, Znj. Elona Toro, gjendje të depozitës në emër të saj dhe të një subjekti tjetër, shuma 2 569 665.2 Lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Elona Toro, gjendje të depozitës në emër të saj dhe të një subjekti tjetër, shuma 1 370 888.57 Lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Elona Toro, gjendje të llogarisë bankare (ish llogaria e pagës), 239.63 Lekë, aktualisht e mbyllur.
8) Bashkëshortët, gjendje të llogarisë bankare, 3 402.82 Euro.
9) Gjendje të llogarive në monedhën Euro dhe Lekë, respektivisht 14.81 Euro dhe 60 866.99 Lekë.
10) Gjendje të llogarisë në monedhën Euro dhe Lekë, 2 127.38 Euro dhe 31 382.2 Lekë.
11) Gjendje të llogarisë bankare, 331.535.72 Lekë.
12) Bashkëshortja, Znj. Elona Toro, gjendje të llogarisë bankare me burim të ardhura nga paga, 160 723.03 Lekë.
13) Bashkëshortja, Znj. Elona Toro, gjendje të llogarisë së kredisë bankare, 407.49 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka