Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura totale në vlerën 1 864 552 Lekë nga paga për periudhën Qershor 2017- Dhjetor 2017, nga të cilat 1 576 256 Lekë janë marrë deri në 31.12.2017, ndërsa paga e muajit Dhjetor 2017 ka kaluar në muajin Janar 2018.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Anita Komici, të ardhura në vlerën 446 260 Lekë nga paga.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Mbyllur llogaria bankare e pagës me gjendje në 31 Dhjetor 0 Lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës në datën 31.12.2017 është 829 Lekë.
3) Gjendja e llogarisë së kursimit në datën 31.12.2017 është 67 373 Lekë.
4) Kartë krediti me gjendje detyrimi 55 054 Lekë në datën 31.12.2017.
5) Kredi me vlerë 600 00 Lekë të marrë sipas kontratës datë 03.11.2012 për të cilën është shlyer detyrimi 58 642 Lekë dhe mbetur gjendja e pashlyer 263 022 Lekë.
6) Kredi me vlerë 1 550 000 Lekë të marrë sipas kontratës datë 03.11.2012 për të cilën është shlyer detyrimi 126 150 Lekë dhe mbetur gjendja e pashlyer 769 794 Lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Anita Komici, gjendje 1 810 Lekë të llogarisë së pagës në datën 31.12.2017.
8) Bashkëshortja, Znj. Anita Komici, llogari kursimi me gjendje 5 584 Lekë në datën 31.12.2017.
9) Bashkëshortja, Znj. Anita Komici, kredi të marrë në 23.06.2016 në shumën 100 000 Lekë për të cilën është shlyer detyrimi në vlerën 26 269 Lekë dhe mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer 25 904 Lekë.
10) Bashkëshortja, Znj. Anita Komici, marrë kredi në shumën 70 000 Lekë për të cilën është shlyer vlera 30 000 Lekë dhe mbetur pa u likuiduar detyrimi 40 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 58 642 Lekë si shlyerje e kësteve të kredisë të marrë në 03.11.2012 në vlerën 600 000 Lekë.
2) Shpenzuar shuma 126 150 Lekë si shlyerje e kësteve të kredisë të marrë në 03.11.2012 në vlerën 1 550 000 Lekë.
3) Shpenzuar shuma 250 000 si shlyerje e huas së mbetur kundrejt personit fizik duke e shlyer totalisht detyrimin.
4) Bashkëshortja, Znj. Anita Komici, shpenzuar shumën 26 269 Lekë si shlyerje e kësteve të kredisë të marrë në 23.06.2016 në vlerën 100 000 Lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Anita Komici, shpenzuar shumën 30 000 Lekë si shlyerje të kredisë së marrë në vitin 2017 në vlerën 70 000 Lekë.