Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 3 536 564 Lekë nga punësimi si Komisioner pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura në vlerën 9 600 Euro nga qiradhënia e një apartamenti në bazë të një kontrate.
2) Të ardhura në vlerën 6 000 Euro nga qiradhënia e një garsoniere në bazë të një kontrate.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare me burim, të ardhurat nga qiraja e pasurisë së paluajtshme në Romë është 12 677 Euro.
2) Gjendje llogarie bankare me burim, të ardhura nga punësimi dhe kursimet e mëparshme, 1 179 206 Lekë.
3) Gjendje llogarie bankare me burime, të ardhura nga punësimi dhe kursimet e mëparshme, 18 432 Euro.
4) Gjendje llogarie bankare me burim të ardhura nga kursimet e mëparshme, 9 981 Euro.
5) Bashkëjetuesja, Znj. Feruze Shakaj, pronare me familjarët me pjesë takuese të Znj.Shakaj 1/7, të një shtëpie private në Vlorë me sipërfaqe 70 m2 plus truall (oborr) me sipërfaqe rreth 300 m2, të parivlerësuar. Pasuria e paluajtshme në të cilën banojnë prindërit e Znj.Shakaj është ndërtuar nga paraardhësit përpara vitit 1990 me kursimet familjare.
6) Bashkëjetuesja, Znj. Feruze Shakaj, pronare me familjarët me pjesë takuese të Znj. Shakaj 1/7, të pasurisë së paluajtshme tokë arë me sipërfaqe 22 090 m2 dhe vreshtë me sipërfaqe 2 100 m2, të parivlerësuar. Pasuria është përfituar nga Ligji 7501/1991.
7) Bashkëjetuesja, Znj. Feruze Shakaj, është bërë pronare e një autoveture Toyota Yaris 1.2 me vit prodhimi 2002 në 21.07.2017 në bazë të kontratës noteriale të blerjes me çmim 1 300 Euro me të ardhura nga punësimi.
8) Bashkëjetuesja, Znj. Feruze Shakaj, llogari bankare me të ardhura nga puna me gjendje 604 120 Lekë në datën 31.12.2018.
9) Bashkëjetuesja, Znj. Feruze Shakaj, të ardhura në vlerën 457 819 Lekë nga puna dhe nga leja e lindjes.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka