Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Komisionere në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, 2 579 838 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 77 000 Lekë si shpërblime.
3) Të ardhura në vlerën 11 500 Lekë nga dietat.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Idajet Faskaj, të ardhura neto në vlerën 1 356 987 Lekë nga paga si Drejtor Departamenti në Policinë e Shtetit.
2) Bashkëshorti, Z. Idajet Faskaj, të ardhura neto në vlerën 759 220 Lekë si shpërblim nga punësimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë.
3) Bashkëshorti, Z. Idajet Faskaj, të ardhura neto nga uniformat, vlera 22 000 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari bankare me gjendje 900 012 Lekë në datën 31.12.2018.
2) Llogari bankare me gjendje 5 895 Lekë në datën 31.12.2018.
3) Llogari bankare me gjendje 5 204 Euro në datën 31.12.2018.
4) Llogari bankare me gjendje 507 542 Lekë në datën 31.12.2018.
5) Llogari bankare me gjendje 520 077 Lekë në datën 31.12.2018.
6) Llogari bankare me gjendje 1 181 Euro në datën 31.12.2018.
7) Gjendja monetare cash me pjesë takuese 50% është 1 000 000 Lekë.
8) Kartë krediti me shumë limit 3 000 Euro për të cilën gjendja e detyrimit është 1 180 Euro.
9) Bashkëshorti, Z. Idajet Faskaj, kartë krediti me shumë limit 500 Euro për të cilën nuk ka detyrim në datën 31.12.2018.
10) Bashkëshorti, Z. Idajet Faskaj, llogari bankare në emër të tij dhe me pjesë takuese 50% me gjendje 10 000 Euro në datën 31.12.2018.
11) Bashkëshorti, Z. Idajet Faskaj, llogari bankare me gjendje 355 961 Lekë në datën 31.12.2018.
12) Bashkëshorti, Z. Idajet Faskaj, llogari bankare me gjendje 9 671 Lekë në datën 31.12.2018.
13) Bashkëshorti, Z. Idajet Faskaj, llogari bankare me gjendje 203 505 Lekë në datën 31.12.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka