Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si Komisionere në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, 2 579 838 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 77 000 Lekë si shpërblime.
3) Të ardhura në vlerën 11 500 Lekë nga dietat.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Idajet Faskaj, të ardhura neto në vlerën 1 356 987 Lekë nga paga si Drejtor Departamenti në Policinë e Shtetit.
2) Bashkëshorti, Z. Idajet Faskaj, të ardhura neto në vlerën 759 220 Lekë si shpërblim nga punësimi në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë.
3) Bashkëshorti, Z. Idajet Faskaj, të ardhura neto nga uniformat, vlera 22 000 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari bankare me gjendje 900 012 Lekë në datën 31.12.2018.
2) Llogari bankare me gjendje 5 895 Lekë në datën 31.12.2018.
3) Llogari bankare me gjendje 5 204 Euro në datën 31.12.2018.
4) Llogari bankare me gjendje 507 542 Lekë në datën 31.12.2018.
5) Llogari bankare me gjendje 520 077 Lekë në datën 31.12.2018.
6) Llogari bankare me gjendje 1 181 Euro në datën 31.12.2018.
7) Gjendja monetare cash me pjesë takuese 50% është 1 000 000 Lekë.
8) Kartë krediti me shumë limit 3 000 Euro për të cilën gjendja e detyrimit është 1 180 Euro.
9) Bashkëshorti, Z. Idajet Faskaj, kartë krediti me shumë limit 500 Euro për të cilën nuk ka detyrim në datën 31.12.2018.
10) Bashkëshorti, Z. Idajet Faskaj, llogari bankare në emër të tij dhe me pjesë takuese 50% me gjendje 10 000 Euro në datën 31.12.2018.
11) Bashkëshorti, Z. Idajet Faskaj, llogari bankare me gjendje 355 961 Lekë në datën 31.12.2018.
12) Bashkëshorti, Z. Idajet Faskaj, llogari bankare me gjendje 9 671 Lekë në datën 31.12.2018.
13) Bashkëshorti, Z. Idajet Faskaj, llogari bankare me gjendje 203 505 Lekë në datën 31.12.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka