Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Gjyqtare pranë Kolegjit të Apelimit të Posaçëm për periudhën Janar 2018-Dhjetor 2018, shuma 3 985 100 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 74 175 MKD Denarë Maqedonas (afërsisht 1 200 Euro) si rimbursim i prapambetur i akcizës nga Ministria e Financave të Republikës së Maqedonisë (Veriore) për shkak të statusit diplomatik në punësimin e mëparshëm.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Michael Schuetz, të ardhura në vlerën 58 071.68 Dollarë nga punësimi në Misionin e OSBE-së në Afganistan (UNAMA- United Nations Assistance Mission to Afghanistan).
2) Të ardhura në vlerën 4 000 Euro si honorare nga mësimdhënia në Schiller University (Heidelberg, Gjermani).
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës me pjesë takuese 50% është 91 663 Lekë, e pakësuar me 432 746 Lekë.
2) Pakësuar me 66 Dollarë nga ndryshimet e tregut fondi i kursimit afatgjatë të vajzës, gjendja e të cilit në 31 Dhjetor 2018 është 1 534 Dollarë.
3) Pakësuar me 771 Dollarë fondi i pensionit, gjendja e të cilit në 31 Dhjetor 2018 është 6 229 Dollarë.
4) Bashkëshorti, Z. Michael Schuetz, pakësuar me 771 Dollarë fondin e pensionit, gjendja e të cilit në 31 Dhjetor 2018 është bërë rreth 6 229 Dollarë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka