Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si Gjyqtare pranë Kolegjit të Apelimit të Posaçëm për periudhën Janar 2018-Dhjetor 2018, shuma 3 985 100 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 74 175 MKD Denarë Maqedonas (afërsisht 1 200 Euro) si rimbursim i prapambetur i akcizës nga Ministria e Financave të Republikës së Maqedonisë (Veriore) për shkak të statusit diplomatik në punësimin e mëparshëm.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Michael Schuetz, të ardhura në vlerën 58 071.68 Dollarë nga punësimi në Misionin e OSBE-së në Afganistan (UNAMA- United Nations Assistance Mission to Afghanistan).
2) Të ardhura në vlerën 4 000 Euro si honorare nga mësimdhënia në Schiller University (Heidelberg, Gjermani).
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës me pjesë takuese 50% është 91 663 Lekë, e pakësuar me 432 746 Lekë.
2) Pakësuar me 66 Dollarë nga ndryshimet e tregut fondi i kursimit afatgjatë të vajzës, gjendja e të cilit në 31 Dhjetor 2018 është 1 534 Dollarë.
3) Pakësuar me 771 Dollarë fondi i pensionit, gjendja e të cilit në 31 Dhjetor 2018 është 6 229 Dollarë.
4) Bashkëshorti, Z. Michael Schuetz, pakësuar me 771 Dollarë fondin e pensionit, gjendja e të cilit në 31 Dhjetor 2018 është bërë rreth 6 229 Dollarë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka