Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhurat për vitin 2018 janë në shumën 4 305 896 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës në 31.12.2018 është në vlerën – 459 110 Lekë (marrë overdraft).
2) Gjendja monetare cash është në vlerën 500 000 lekë me burim të ardhura nga overdrafti dhe kursimet.
3) Gjendja e llogarisë në datën 31.12.2018 është 286 Lekë.
4) Gjendja e llogarisë dy emërore me pjesë takuese 50%, në datën 31.12.2018 është 1 078 Lekë.
5) Gjendja e llogarisë së kursimit në datën 31.12.2018 është 0 Lekë e pakësuar me 50 214 Lekë nga viti 2017.
6) Gjendja e detyrimit të overdraftit të marrë në datën 26.09.2018 në shumën 600 000 Lekë është 459 110 Lekë (shumë e përdorur nga subjekti). Shuma e interesave të shlyer për këtë overdraft për periudhën 26.09.2018-31.12.2018 është 13 037 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar për periudhën 26.09.2018-31.12.2018 shuma 13 037 Lekë si shlyerje e interesave të overdraftit të marrë në vlerën 600 000 Lekë.