Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 518 719 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Liljane Shtjefni, të ardhura në vlerën 138 528 Lekë nga punësimi pranë subjektit Lamberto Shtjefni Person Fizik, periudha Korrik 2019- Dhjetor 2019.
1) Djali, Z. Lamberto Shtjefni, të ardhura në vlerën 800 000 Lekë nga punësimi pranë kompanisë PARR Sh.p.k, periudha Maj 2019–Dhjetor 2019.
2) Djali, Z. Lamberto Shtjefni, të ardhura në vlerën 259 584 Lekë nga paga si i vetpunësuar “Lamberto Shtjefni Person Fizik” për vitin 2019.
3) Djali, Z. Lamberto Shtjefni, të ardhura në vlerën 1 658 723 Lekë nga rezultati ushtrimor i vitit 2019 (fitim) të subjektit “Lamberto Shtjefni Person Fizik”.
4) Djali, Z. Lamberto Shtjefni, të ardhura në vlerën 3 000 Euro nga shitja e automjetit Voklseagen në bashkëpronësi me babain me pjesë takuese 50% secili. E ardhura totale nga shitja e automjetit është 6 000 Euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë adhura totale në vlerën 6 000 Euro nga shitja e automjetit Voklswagen, në bashkëpronësi me djalin Z. Lamberto Shtjefni me pjesë takuese 50% secili.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraPronar 100% të një automjeti të tipit Mercedes Benz të blerë në vitin 2019 në vlerën 6 000 Eur, me të ardhurat nga shitja e makinës Volkswagen.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 6 000 Euro për blerjen e automjetit Mercedez Benz në vitin 2019.