Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 518 719 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Liljane Shtjefni, të ardhura në vlerën 138 528 Lekë nga punësimi pranë subjektit Lamberto Shtjefni Person Fizik, periudha Korrik 2019- Dhjetor 2019.
1) Djali, Z. Lamberto Shtjefni, të ardhura në vlerën 800 000 Lekë nga punësimi pranë kompanisë PARR Sh.p.k, periudha Maj 2019–Dhjetor 2019.
2) Djali, Z. Lamberto Shtjefni, të ardhura në vlerën 259 584 Lekë nga paga si i vetpunësuar “Lamberto Shtjefni Person Fizik” për vitin 2019.
3) Djali, Z. Lamberto Shtjefni, të ardhura në vlerën 1 658 723 Lekë nga rezultati ushtrimor i vitit 2019 (fitim) të subjektit “Lamberto Shtjefni Person Fizik”.
4) Djali, Z. Lamberto Shtjefni, të ardhura në vlerën 3 000 Euro nga shitja e automjetit Voklseagen në bashkëpronësi me babain me pjesë takuese 50% secili. E ardhura totale nga shitja e automjetit është 6 000 Euro.
Payments received for obligations from third partiesTë adhura totale në vlerën 6 000 Euro nga shitja e automjetit Voklswagen, në bashkëpronësi me djalin Z. Lamberto Shtjefni me pjesë takuese 50% secili.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersPronar 100% të një automjeti të tipit Mercedes Benz të blerë në vitin 2019 në vlerën 6 000 Eur, me të ardhurat nga shitja e makinës Volkswagen.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 6 000 Euro për blerjen e automjetit Mercedez Benz në vitin 2019.