Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 965 939 Lekë nga funksioni si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Olimbi Karamelo, të ardhura në vlerën 256 623 Lekë si pension.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 25 000 Euro depozita bankare pranë një banke të nivelit të dytë, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 18 890 Euro.
2) Kredi bankare (e butë) e marrë në vitin 2002 në shumën 4 000 000 Lekë për blerje apartament banimi, me këst mujor 18 890 Lekë për të cilën është shlyer detyrimi në shumën 170 000 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 1 250 478 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Olimbi Karamelo, pakësuar me 1 000 000 Lekë llogarinë bankare pranë një banke të nivelit të dytë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 170 000 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë së butë të marrë në vitin 2002 në shumën 4 000 000 Lekë për blerje apartament banimi.