Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 965 939 Lekë nga funksioni si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Olimbi Karamelo, të ardhura në vlerën 256 623 Lekë si pension.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësuar me 25 000 Euro depozita bankare pranë një banke të nivelit të dytë, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 18 890 Euro.
2) Kredi bankare (e butë) e marrë në vitin 2002 në shumën 4 000 000 Lekë për blerje apartament banimi, me këst mujor 18 890 Lekë për të cilën është shlyer detyrimi në shumën 170 000 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 1 250 478 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Olimbi Karamelo, pakësuar me 1 000 000 Lekë llogarinë bankare pranë një banke të nivelit të dytë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 170 000 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë së butë të marrë në vitin 2002 në shumën 4 000 000 Lekë për blerje apartament banimi.