Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 2 097 744 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 100 000 Lekë nga shitja e autoveturës tip Volkswagen Golf të blerë nga subjekti në datën 11.09.2018 në vlerën 120 000 Lekë.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari bankare me gjendje 700 000 Lekë.
2) Gjendje të mjeteve monetare cash, 1 500 000 Lekë.
3) Z. Jakimi është angazhuar si aktivist në mbrojtjen e çështjeve mjedisore në Organizatën Jofitmprurëse (OJF), “Kujdesi për Mjedisin”, pa aktivitet për vitin 2019.
4) Overdraft të marrë sipas Kontratës datë 20.07.2018 në shumën 160 000 Lekë me normë interesi 13.89%, për të cilin gjatë 2019 është likuiduar detyrimi 160 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 160 000 Lekë si shlyerje të overdraftit të marrë sipas kontratës datë 20.07.2018 me normë interesi 13.89 %.