Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 2 097 744 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura në vlerën 100 000 Lekë nga shitja e autoveturës tip Volkswagen Golf të blerë nga subjekti në datën 11.09.2018 në vlerën 120 000 Lekë.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari bankare me gjendje 700 000 Lekë.
2) Gjendje të mjeteve monetare cash, 1 500 000 Lekë.
3) Z. Jakimi është angazhuar si aktivist në mbrojtjen e çështjeve mjedisore në Organizatën Jofitmprurëse (OJF), “Kujdesi për Mjedisin”, pa aktivitet për vitin 2019.
4) Overdraft të marrë sipas Kontratës datë 20.07.2018 në shumën 160 000 Lekë me normë interesi 13.89%, për të cilin gjatë 2019 është likuiduar detyrimi 160 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 160 000 Lekë si shlyerje të overdraftit të marrë sipas kontratës datë 20.07.2018 me normë interesi 13.89 %.