Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe shpërblime si drejtor i Ujësjellës-Kanalizimeve sh.a, Lezhë për vitin 2017, shuma 958 818.51 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura sipas kontratës së qirasë dt. 27.12.2014, shuma 240 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Linda Maçi, të ardhura nga paga e shpërblime si përgjegjëse e Sektorit të Hartimit të Politikave dhe të Zhvillimit Rajonal, Këshilli i Qarkut, Lezhë për vitin 2017, shuma 801 065 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Linda Maçi, të ardhura nga pagesa si mësuese teorie pranë autoshkollës "Kevin - Keisi" për vitin 2017, shuma 120 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarive në Raiffeisen Bank, të ardhura nga puna si drejtor i Ujësjellës-Kanalizimeve, janë shtuar me 245 286.18 lekë dhe më 31.12.2017 gjendja në llogari është 7 289.6 lekë dhe depozitat janë 1 400 717.31 lekë dhe 495.51 lekë.
2) Gjendja e llogarisë në Tirana Bank është pakësuar me 1 800 lekë dhe më 31.12.2017 është 3 069.4 lekë.
3) Gjendja e depozitës në Credins Bank më 31.12.2017 është 1 121 200 lekë.
4) Gjendja e depozitës në NBG Bank është shtuar me 23 888.27 lekë nga interesi vjetor dhe më 31.12.2017 është 2 047 924.27 lekë.
5) Gjendja e llogarisë në Union Bank është shtuar me 913 lekë nga interesi vjetor dhe më 31.12.2016 llogaria rrjedhëse është 9 498 lekë dhe llogaria e kursimeve është 523 184.81 lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Linda Maçi, gjendja e llogarisë në Credins Bank është pakësuar me 8 339.23 lekë dhe më 31.12.2017 është 882.82 lekë.
7) Bashkëshortja, Gjendja e depozitës në Credins Bank më 31.12.2017 është 2 670 000 lekë. 8. Gjendja cash, të ardhura nga viti 2017, shuma 647 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc