Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe shpërblime si drejtor i Ujësjellës-Kanalizimeve sh.a, Lezhë për vitin 2017, shuma 958 818.51 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura sipas kontratës së qirasë dt. 27.12.2014, shuma 240 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Linda Maçi, të ardhura nga paga e shpërblime si përgjegjëse e Sektorit të Hartimit të Politikave dhe të Zhvillimit Rajonal, Këshilli i Qarkut, Lezhë për vitin 2017, shuma 801 065 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Linda Maçi, të ardhura nga pagesa si mësuese teorie pranë autoshkollës "Kevin - Keisi" për vitin 2017, shuma 120 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarive në Raiffeisen Bank, të ardhura nga puna si drejtor i Ujësjellës-Kanalizimeve, janë shtuar me 245 286.18 lekë dhe më 31.12.2017 gjendja në llogari është 7 289.6 lekë dhe depozitat janë 1 400 717.31 lekë dhe 495.51 lekë.
2) Gjendja e llogarisë në Tirana Bank është pakësuar me 1 800 lekë dhe më 31.12.2017 është 3 069.4 lekë.
3) Gjendja e depozitës në Credins Bank më 31.12.2017 është 1 121 200 lekë.
4) Gjendja e depozitës në NBG Bank është shtuar me 23 888.27 lekë nga interesi vjetor dhe më 31.12.2017 është 2 047 924.27 lekë.
5) Gjendja e llogarisë në Union Bank është shtuar me 913 lekë nga interesi vjetor dhe më 31.12.2016 llogaria rrjedhëse është 9 498 lekë dhe llogaria e kursimeve është 523 184.81 lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Linda Maçi, gjendja e llogarisë në Credins Bank është pakësuar me 8 339.23 lekë dhe më 31.12.2017 është 882.82 lekë.
7) Bashkëshortja, Gjendja e depozitës në Credins Bank më 31.12.2017 është 2 670 000 lekë. 8. Gjendja cash, të ardhura nga viti 2017, shuma 647 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc