Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga dhe dieta nga puna si drejtor i Ujësjellës-Kanalizimeve, Korçë, 2 014 300 lekë.
2) Të ardhura si ekspert në një aktivitet në Kocani, Maqedoni me temë "Menaxhimi i impiantit të ujërave të përdorura", 1 000 euro.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura nga kontrata e qirasë dt. 10.01.2017 për objektin në pronësi, 2 400 000 lekë.
2) Të ardhura nga kontrata e qirasë dt. 06.02.2017 për objektin në bashkëpronësi, 330 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, të ardhura nga paga dhe dieta nga puna si kryetare e Gjykatës së Apelit, Korçë, 1 542 600 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në bankën Credins, të ardhura nga paga, 64 035 lekë.
2) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë rrjedhëse në bankën Credins, të ardhura nga paga, 160 680 lekë.
3) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë rrjedhëse në Union Bank, 0 lekë, është mbyllur.
4) Gjendja e llogarisë së kursimit në Credins Bank për fëmijët, shtesë interesat vjetore 13 023 lekë.
5) Gjendja e llogarisë së kredisë në Credins Bank, 6 980 euro.
6) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë rrjedhëse në Credins Bank, 113 euro.
7) Llogari personale për fëmijën, për shpenzimet e jetesës dhe të shkollimit në Holandë, 10 550 euro.
8) Gjendja cash, 1 100 000 lekë.
9) Kredi bankare në Credins Bank marrë më 26.12.2011 në shumën 70 000 euro me afat 7 vjet. Detyrimi i shlyer 11 143 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 10 978 euro.
10) Djali, Z. Elio Tare, gjendja e llogarisë rrjedhëse pranë bankës ABN AMRO Holandë, 8 866 lekë. Llogaria është çelur me shumën 10 550 euro si kërkesë e universitetit të Delfit, Holandë ku studion djali. Të ardhurat janë realizuar nga prindërit.
11) Djali, Z. Elio Tare, gjendja e llogarisë rrjedhëse në bankën Credins, 10 euro.
12) Djali, Z. Elio Tare, gjendja e llogarisë kartë studenti në bankën Credins, 21 056 lekë.