Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME




DEKLARATA FILLESTARE





TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga dhe dieta nga puna si drejtor i Ujësjellës-Kanalizimeve, Korçë, 2 014 300 lekë.
2) Të ardhura si ekspert në një aktivitet në Kocani, Maqedoni me temë "Menaxhimi i impiantit të ujërave të përdorura", 1 000 euro.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga kontrata e qirasë dt. 10.01.2017 për objektin në pronësi, 2 400 000 lekë.
2) Të ardhura nga kontrata e qirasë dt. 06.02.2017 për objektin në bashkëpronësi, 330 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, të ardhura nga paga dhe dieta nga puna si kryetare e Gjykatës së Apelit, Korçë, 1 542 600 lekë.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në bankën Credins, të ardhura nga paga, 64 035 lekë.
2) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë rrjedhëse në bankën Credins, të ardhura nga paga, 160 680 lekë.
3) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë rrjedhëse në Union Bank, 0 lekë, është mbyllur.
4) Gjendja e llogarisë së kursimit në Credins Bank për fëmijët, shtesë interesat vjetore 13 023 lekë.
5) Gjendja e llogarisë së kredisë në Credins Bank, 6 980 euro.
6) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë rrjedhëse në Credins Bank, 113 euro.
7) Llogari personale për fëmijën, për shpenzimet e jetesës dhe të shkollimit në Holandë, 10 550 euro.
8) Gjendja cash, 1 100 000 lekë.
9) Kredi bankare në Credins Bank marrë më 26.12.2011 në shumën 70 000 euro me afat 7 vjet. Detyrimi i shlyer 11 143 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 10 978 euro.
10) Djali, Z. Elio Tare, gjendja e llogarisë rrjedhëse pranë bankës ABN AMRO Holandë, 8 866 lekë. Llogaria është çelur me shumën 10 550 euro si kërkesë e universitetit të Delfit, Holandë ku studion djali. Të ardhurat janë realizuar nga prindërit.
11) Djali, Z. Elio Tare, gjendja e llogarisë rrjedhëse në bankën Credins, 10 euro.
12) Djali, Z. Elio Tare, gjendja e llogarisë kartë studenti në bankën Credins, 21 056 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shpenzime shkollimi për fëmijën në shkollë jopublike dhe studime gjuhe në Holandë, 7 500 euro.
2) Shpenzime për pagesën e kësteve të kredisë tek Credins Bank, 11 143 euro.