Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si administrator i Ujësjellës - Kanalizimeve, sh.a, Ura Vajgurore, 840 000 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura si anëtar i Këshillit Administrativ, 192 360 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeTë ardhura nga toka bujqësore, 510 00 lekë.
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Djali, Z. Mariglen Sula, të ardhura nga paga, 749 700 lekë.
2) Djali, Z. Martil Sula, të ardhura nga paga, 540 000 lekë.
3) Djali, Z. Martil Sula , të ardhura nga Komisioni Disiplinor i USSH, 3 000 / seancë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronar me 100 % i një toke arë, përfituar sipas ligjit 7501, vlera 3 451 000 lekë.
2) Pronar me 25 % i një shtëpie banimi ndarë në vitin 1985 me sip. 81 m2, vlera 3 000 000 lekë.
3) Kredi marrë për investime në bujqësi. Detyrimi i shlyer, 236 380 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 563 070 lekë.
4) Djali, Z. Mariglen Sula, kredi marrë për investime në bujqësi. Detyrimi i shlyer, 50 000 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 450 000 lekë.
5) Djali, Z. Martil Sula, pronar me 100 % i një autoveture blerë në vlerën 200 000 lekë.
6) Djali, Z. Martil Sula, kredi konsumatore. Detyrimi i shlyer, 20 000 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 280 000 lekë.