Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe shpërblime neto për vitin 2015 nga puna si drejtor Ujësjellës Fshati, Elbasan, 865 440 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Selda Ropi, të ardhura nga paga neto për vitin 2015 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor, Elbasan, 708 359 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronar me 100 % i apartamentit të banimit me sip. 123 m2 i blerë sipas kontratës së porosisë dt. 15.12.2014, paguar më 26.03.2015 dhe regjistruar në hipotekë më 13.10.2015.
2) Të ardhura nga shitja e autoveturës tip "Mercedez Benz B200 CDI" më 23.02.2015, vlera 900 000 lekë.
3) Gjendja cash, 500 000 lekë.
4) Kredi bankare në Union Bank shlyer plotësisht më 05.01.2015 shuma 13 100 euro. Kredia është shlyer nga prindërit të cilët kanë biznes.
5) Kredi bankare në Union Bank për apartament banimi miratuar më 31.12.2014 në shumën 50 000 euro. Detyrimi i shlyer nga të ardhurat familjare, 6 530 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 46 136 euro.
6) Bashkëshortja, Znj. Selda Ropi, gjendja e llogarisë bankare e pagës në BKT shtuar me 3 304 lekë, gjendja më 31.12.2015 është 66 114 lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Selda Ropi, gjendja e depozitës në emër të djalit shtuar me 41 185 lekë, gjendja më 31.12.2015 është 1 574 485 lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Selda Ropi, gjendja e depozitës në emër të vajzës shtuar me 41 185 lekë, gjendja më 31.12.2015 është 1 574 485 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Shpenzime për blerjen e një apartamenti banimi me sip. 123 m2 në Elbasan sipas kontratës së porosisë dt. 15.12.2014 në vlerën 49 815 euro. Vlera e kontratës së porosisë është paguar më 26.03.2015 me të ardhurat e siguruara nga kredia pre 50 000 euro e marrë në Union Bank më 31.12.2014.