Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe shpërblime neto për vitin 2015 nga puna si drejtor Ujësjellës Fshati, Elbasan, 865 440 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Selda Ropi, të ardhura nga paga neto për vitin 2015 në Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor, Elbasan, 708 359 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pronar me 100 % i apartamentit të banimit me sip. 123 m2 i blerë sipas kontratës së porosisë dt. 15.12.2014, paguar më 26.03.2015 dhe regjistruar në hipotekë më 13.10.2015.
2) Të ardhura nga shitja e autoveturës tip "Mercedez Benz B200 CDI" më 23.02.2015, vlera 900 000 lekë.
3) Gjendja cash, 500 000 lekë.
4) Kredi bankare në Union Bank shlyer plotësisht më 05.01.2015 shuma 13 100 euro. Kredia është shlyer nga prindërit të cilët kanë biznes.
5) Kredi bankare në Union Bank për apartament banimi miratuar më 31.12.2014 në shumën 50 000 euro. Detyrimi i shlyer nga të ardhurat familjare, 6 530 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 46 136 euro.
6) Bashkëshortja, Znj. Selda Ropi, gjendja e llogarisë bankare e pagës në BKT shtuar me 3 304 lekë, gjendja më 31.12.2015 është 66 114 lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Selda Ropi, gjendja e depozitës në emër të djalit shtuar me 41 185 lekë, gjendja më 31.12.2015 është 1 574 485 lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Selda Ropi, gjendja e depozitës në emër të vajzës shtuar me 41 185 lekë, gjendja më 31.12.2015 është 1 574 485 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Shpenzime për blerjen e një apartamenti banimi me sip. 123 m2 në Elbasan sipas kontratës së porosisë dt. 15.12.2014 në vlerën 49 815 euro. Vlera e kontratës së porosisë është paguar më 26.03.2015 me të ardhurat e siguruara nga kredia pre 50 000 euro e marrë në Union Bank më 31.12.2014.