Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga rroga në shoqërinë Albgaz për periudhën 01.01.2018 - 31.03.2018 në pozicionin e administratorit, 648 336 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Eranda Gjeçi, të ardhura neto nga rroga si pedagoge në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës për periudhën 01.01.2018 - 31.03.2018, shuma 191 130 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Procredit Bank më 23.04.2018, kursime nga puna, aktivitetet private në Gjermani e Shqipëri është pakësuar 41.56 euro dhe është 74 257.16 euro.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Procredit Bank më 23.04.2018, kursime nga puna, aktivitetet private në Gjermani e Shqipëri është pakësuar 123 886.96 lekë dhe është 155 334.97 lekë.
3) Gjendja e depozitës bankare në Procredit Bank së bashku me babain, (50 % secili) më 23.04.2018, kursime nga puna, aktivitetet private në Gjermani e Shqipëri nuk ka ndryshim, 10 222.97 dollarë.
4) Gjendja e depozitës bankare në Procredit Bank më 31.12.2017, kursime nga puna, aktivitetet private në Gjermani e Shqipëri, nuk ka ndryshuar, 255 916.18 euro.
5) Gjendja e llogarisë së kursimit në BKT më 23.04.2018, kursime nga puna, aktivitetet private në Gjermani e Shqipëri nuk ka ndryshim, 54 971 euro.
6) Bashkëshortja, Znj. Eranda Gjeçi, gjendja e llogarisë rrjedhëse të rrogës në BKT më 23.04.2018 është pakësuar me 71 808 lekë dhe është 42 159 lekë.
7) Gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës në Credins Bank më 23.04.2018 është shtuar 202 679 lekë dhe është 258 918.49 lekë.
8) Gjendja e llogarisë së kursimit në Credins Bank më 31.12.2017, kursime nga puna, aktivitetet private në Gjermani e Shqipëri nuk ka ndryshim, 14 941.19 euro.
9) Bashkëshortja, Znj. Eranda Gjeçi, gjendja e llogarisë rrjedhëse në Raiffeisen Bank për kontratën e qirasë së ap. 2+1 me sip. 89 m2 është shtuar 1 692.1 euro dhe është 3 807.1 euro, pjesa takuese 50 %.
10) Gjendja e llogarisë së biznesit në Raiffeisen Bank më 23.04.2018, të ardhura nga veprimtaria private e punës nuk ka ndryshuar, 72 306.1 lekë.
11) Gjendja e llogarisë së biznesit në Raiffeisen Bank më 23.04.2018, të ardhura nga veprimtaria private e punës, nuk ka ndryshuar, 30 746.74 euro.
12) Gjendja e depozitës me afat në Procredit Bank më 23.04.2018 nuk ka ndryshuar, 1 200 euro.
13) Kartë krediti në Procredit Bank më 23.04.2018 nuk ka ndryshuar, 1 000 euro.