Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga dhe shpërblime si drejtor i shoqërisë Porti Detar sh.a, Vlorë, 1 293 379 lekë.
2) Të ardhura nga dietat, 260 000 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Besmira Malaj të ardhura nga ushtrimi i profesionit të lirë si dentiste në klinikë stomatologjike, në Vlorë për vitin 2017 (sipas bilancit kontabël të biznesit dt. 08.02.
2017), shuma 1 674 419 lekë fitim neto.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në BKT më 29.12.2017, (përfituar si kompensim nga ATP), është 179 867 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare të pagës në Raiffeisen Bank më 31.12.2017 është 747 289 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në Union Bank më 29.12.2017, (llogari e përbashkët me bashkëshorte, shtuar me të ardhura nga biznesi i bashkëshortes), është 616 134 lekë, pjesa takuese 50 %.
4) Gjendja e llogarisë bankare në Union Bank më 29.12.2017, (llogari e përbashkët me bashkëshorten, shtuar me të ardhura nga biznesi i bashkëshortes), është 4 841.37 euro, pjesa takuese 50 %.
5) Gjendja e llogarisë bankare në Intesa Sanpaolo Bank më 30.12.2017, të ardhura nga dietat e punës në Portin Detar sh.a, Vlorë, është 140 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka