Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga dhe shpërblime si drejtor i shoqërisë Porti Detar sh.a, Vlorë, 1 293 379 lekë.
2) Të ardhura nga dietat, 260 000 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Besmira Malaj të ardhura nga ushtrimi i profesionit të lirë si dentiste në klinikë stomatologjike, në Vlorë për vitin 2017 (sipas bilancit kontabël të biznesit dt. 08.02.
2017), shuma 1 674 419 lekë fitim neto.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në BKT më 29.12.2017, (përfituar si kompensim nga ATP), është 179 867 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare të pagës në Raiffeisen Bank më 31.12.2017 është 747 289 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në Union Bank më 29.12.2017, (llogari e përbashkët me bashkëshorte, shtuar me të ardhura nga biznesi i bashkëshortes), është 616 134 lekë, pjesa takuese 50 %.
4) Gjendja e llogarisë bankare në Union Bank më 29.12.2017, (llogari e përbashkët me bashkëshorten, shtuar me të ardhura nga biznesi i bashkëshortes), është 4 841.37 euro, pjesa takuese 50 %.
5) Gjendja e llogarisë bankare në Intesa Sanpaolo Bank më 30.12.2017, të ardhura nga dietat e punës në Portin Detar sh.a, Vlorë, është 140 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka