Announcement

The AIS Organization, promotor of Open Data Albania, regrets to announce that due to the non-renewal of the Grant Support Contract, it is unable to cover the cost of a dedicated server and engineering services to this well-structured Access and Information Service for Open Spending Albania Treasury Transactions.

To support our Transparency Programs, please refer to our Regulations for accepting DONATIONS according to the Legislation in place.

Journalists seeking data on Treasury Payments 2012 – 2024, Asset Declarations 2003 - 2023 of High Officials, Politicians and Magistrates, Procurement and Concessions in Health Sector, can address request for data and documents to our email [email protected], where we will strive to support through our local database.

We appreciate your understanding and look forward to returning online soon.

About the difficulties of the organization with funding, please refer to the notice titled "Anti-corruption projects face challenges, in risk of closure due to absence of funds and donors. Help us to work as a Watchdog NGO. Support Open Spending Albania database, disclosing Treasury Transactions".

Njoftim

Organizata AIS promotore e Open Data Albania me keqardhje njofton qё pёr shkak tё mos rinovimit tё Kontratës sё Mbështetjes me Grant, e ka tё pamundur tё përballoj kosto tё njё serveri dhe shërbimeve inxhinierike tё dedikuara pёr kёtё shërbim tё mirё-strukturuar Aksesi dhe Informacioni.

Pёr tё ndihmuar Programet tona pёr Transparencë njihuni me Rregulloren tonё pёr pranim DONACIONI sipas Legjislacionit.

Gazetarët qё dëshirojnë tё dhëna mbi Pagesa Thesari, Deklarime Pasurore Zyrtarë të Lartë, Politikan dhe Magjistrat, Prokurime dhe Koncesione nё Shëndetësi, mund tё na drejtohen me njё Kërkesë pёr tё dhëna dhe dokumente nё emalin tonё [email protected] ku do tё përpiqemi tё asistojmë përmes databazës tonë lokale.

Kërkojmë mirëkuptimin tuaj dhe shpresojmë tё rishfaqemi online sёshpejti. Mbi vёshtirёsitё e Organizatës me Financime lexo Njoftimin me titull: "Projektet anti-korrupsion në mungesë fondesh dhe Donatori. Organizata AIS kërkon ndihme, OpenSpendingAlbania rrezikon të mbyllet, kërkohen ngritje fondesh"