Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga neto, si Këshilltar i Kryeministrit për periudhën Janar-Tetor 2018 dhe si Ministër i Brendshëm për periudhën Nëntor-Dhjetor 2018, shuma 1 469 982 Lekë.
2) Të ardhura nga shpërblime dhe honorare, si pedagog i ftuar në Kolegjin Universitar "Luarasi", 157 389 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura nga shpërblimet si Kryetar i Këshillit Drejtues të Autoritetit të Aviacionit Civil për 10 muaj, 366 690 Lekë. Shpërblimi mujor është 36 669 Lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga neto si Drejtoreshë e Shkollës 9-Vjeçare “Mihal Grameno”, shuma 675 600 Lekë. E ardhura mujore, 56 300 Lekë
2) E bija, Znj. Dorotea LLeshaj deklaron të ardhura nga paga pranë institucionit “Instituti Max Planck”, në Tuebingen Gjermani për vitin 2018 në vlerën 4 510 Euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhurat në shumën 5 809 460 Lekë janë përfituar nga Ministria e Mbrojtjes, si detyrim për zbatimin e Vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit të datës 07.12.2017.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse me burim, të ardhurat nga punësimi i bashkëshortëve është 3 382 552 Lekë, e pakësuar me 167 016 Lekë.
2) Z.Lleshaj deklaron gjendjen monetare cash ne vlerën 2 000 000 Lekë, si pjesë e kredisë 5 000 000 Lekë të marrë në Raiffeisen Bank në datën 06.06.2008. Për kredinë me qëllim strehimi, për efektiv pranë Ministrisë së Mbrojtjes janë shlyer si këste përgjatë 2018, shuma 335 832 lekë. Në datën 31 Dhjetor pjesa e detyrimit ndaj bankës për këtë kredi është 2 731 335 Lekë.
3) Vlera e detyrimit për autoveturën e tipit "Honda CRV" në 31 Dhjetor 2018 është 12 000 Euro, e pakësuar gjatë vitit që po deklarohet me 2 000 Euro. Subjekti deklarohet posedues i makinës në Vitin 2014, në bazë të Kontratës Leasing të lidhur me Credins Bank në shumën 18 550 Euro në muajin Korrik 2010.
4) Në 31 Dhjetor 2018, gjendja e llogarisë në një bankë të nivelit të dytë është 2 139 Euro plus 728 Dollarë.
5) Gjendja e depozitës së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, 7 000 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 335 832 Lekë, për shlyerjen e kësteve të Kredisë së marrë në Raiffeisen Bank prej 5 000 000 Lekë. Në datën 31 Dhjetor pjesa e detyrimit ndaj bankës për kredinë me qëllim strehimi, të përfituar për efektiv pranë Ministrisë së Mbrojtjes, datë 06.06.2008 është 2 731 335 Lekë.