Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 1 219 296 Lekë nga paga si Prokurore pranë Prokurorisë së Apelit Tiranë për vitin 2018.
2) Të ardhura në vlerën 125 088 Lekë nga punësimi si eksperte/trajnuese pranë Shkollës së Magjistraturës, të depozituara në llogari bankare në datën 06.02.2018 dhe datën 24.12.2018.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, Z.Dashamir Alsula, të ardhura në vlerën 931 337.95 Lekë nga paga si Ndihmës Ligjor në Prokurorinë e Përgjithshme dhe Avokat i Shtetit pranë Avokaturës së Përgjithshme për vitin 2018.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshorti, Z. Bashkim Alsula, pakësuar me 1 445 Euro gjendjen e kursimeve në llogarinë bankare të hapur sipas kontratës datë 13.10.2016, ku pjesa takuese e Znj. Meçaj është 50%. Në këtë llogari bankare është hapur edhe një kartë krediti në 26.11.2018 me shumë 880 Euro. Gjendja e llogarisë në 31.12.2018 është 3 564.07 Euro nga të cilat 2 684.07 Euro janë gjendje në llogari dhe 880 Euro në kartën e kreditit.
2) Shtuar me 47 571 Lekë nga kursimet gjendja e llogarisë së pagës, e cila në 31.12.2018 është në shumën 47 614.53 Lekë.
3) Bashkëshorti, Z. Bashkim Alsula, pakësuar me 56 600 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse të pagës, e cila në 31.12.2018 është 76.09 Lekë.
4) Bashkëshorti, Z. Bashkim Alsula, gjendje 582.67 Lekë në llogarinë bankare pranë një banke të nivelit të dytë në 31.12.2018.
5) Mbyllur llogaria bankare (kartë krediti) në një bankë të nivelit të dytë, të deklaruar në 2017 me gjendje 0 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka